Myllylähde-yhteisö on Sylvia-koti yhdistyksen toimesta vuonna 1989 maatilan ympärille perustettu koti ja työpaikka erityisaikuisille. Sijainti on Hollolassa Hämeenkosken Palomaan kylällä, kahdeksan kilometriä Hämeenkosken kirkonkylältä Asikkalan suuntaan.
Myllylähteellä asuu tällä hetkellä 14 erityistä huolenpitoa ja tukea tarvitsevaa aikuista iältään 19 ─ 56 vuotta.  Asumispalvelukäytössä on kolme erikokoista rakennusta, joiden asukasmäärä vaihtelee 3-7 asukkaan välillä. Myllylähde tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista asumispalvelua sekä ohjattua työtoimintaa. Sosiaali- ja terveysalalle kouluttautuneita työntekijöitä on yhdeksän.

Myllylähde-yhteisön toiminta on rakennettu luonnonmukaisesti viljellyn maatilan ympärille. Alue on maalaismaisemassa peltojen ja metsän ympäröimänä. Lähinaapureina on erikokoisia maatiloja ja muuta maaseudun asutusta. Tilalla on lihakarjaa sekä pelto- ja puutarhaviljelyä.

 

Toiminta-ajatus ja arvot

Myllylähde-yhteisön keskeisinä arvoina ovat kristilliset periaatteet ja ammatillinen aikuissosiaalipedagoginen asennoituminen. Toiminta-ajatus perustuu sosiaalipedagogiikkaan ja yhteisöllisyyteen.

Perustana toimivat yksilön tasa-arvoinen kohtaaminen, itsemääräämisoikeus, osallisuus ja osallistaminen sekä toisen ihmisen kunnioittaminen omine erityispiirteineen. Pyrkimyksenä on saavuttaa toimiva, luottamuksellinen ja turvallinen yhteisö. Toimintaperiaatteena on järjestää ammatillinen hoito- ja ohjaus yksilön avuntarpeen mukaan. Toimintaperiaatteisiin kuuluvat myös laadun varmistus ja kehittäminen.


Sylvia-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 804

Koulu

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 803

Myllylähde

Aholantie 133
16800
Hollola

044 7722 841

Tapola

Raikkolantie 40
16350
Orimattila

044 7722 824

Kaupunkikylä

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 848

Rautakannas-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 772 2851