Sylvia-koti yhdistyksen eri yksiköt muodostavat monipuolisen eri-ikäisten ihmisten yhteisön, jossa läsnäolo
ja välittäminen ovat osa arjen kulttuuria. Toimintamme perustana on kunnioittava asenne toista ihmistä
kohtaan, ekologiset arvot ja asiakkaiden aito kohtaaminen ja arvostaminen.
Tarvitsemme jatkuvasti henkilöitä erimittaisiin työsuhteisiin, erityisesti asumispalveluyksiköihimme ja
tilapäishoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan sijaisuuksiin on sosiaali-/terveydenhuollon koulutus.
Huomioimme myös alan opiskelijat, joilla opinnot ovat valmistumaisillaan. Tehtävät edellyttävät voimassa
olevaa lääkeluvan edellyttämää koulutusta (LOP) ja ensiapukoulutusta. Lisäksi sijaisuuksissa, joissa
työskennellään lasten ja nuorten kanssa, tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote.


Mikäli voisit tehdä keikan silloin tällöin tai vakinaisemminkin, laita meille lyhyt esittely itsestäsi ja CV, joista
selviävät yhteystietosi, koulutus- ja työkokemustietosi. Merkitse viestiksi ”Keikkatyö”, osoite on
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kutsumme hakemuksen jättäneitä tasaisin väliajoin haastatteluun.
Haastattelussa tiedustelemme tarkemmin, missä yksiköissä olisit valmis työskentelemään. Alla on kuvaus
yksiköistämme. Tule mukaan tekemään merkityksellistä työtä!

 


Sylvia-kodin asumispalvelut, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Palveluasumisen tiimin ohjaajana päivittäistä työtä on kehitysvammaisten ja muiden vammaisten aikuisten
ohjaaminen, valmentaminen kotielämässä ryhmäkodissa ja päivätoiminnassa. Työ on kolmivuorotyötä,
painottuen iltoihin ja viikonloppuihin.
Sylvia-kodin tilapäishoito, Kyläkatu 140, 15700 Lahti
Sylvia-koti järjestää asiakkailleen tilapäishoitoa. Erityislapsen hoito voi olla haastavaa ja raskasta sekä
vanhemmille että muille perheenjäsenille. Tilapäishoito suo hengähdystauon perheelle ja toimii
asumisvalmennuksena erityislapsille ja – nuorille. Työ tilapäishoidossa on kolmivuorotyötä ja painottuu
viikonloppuihin.


Sylvia-kodin työpajat, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Sylvia-kodin työpajoissa tehdään mielekästä ja merkityksellistä työtä. Kaikessa toiminnassa otetaan
huomioon ekologisuus ja käytetään mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja. Sylvia-kodissa on
käsityöpaja, varasto, leipomo, pesula, puupaja, huonekalupaja ja puutarha, joissa kehitysvammaisten
osallistumista ohjaavat työpajaohjaajat. Työpajatyö toteutuu arkipäivisin, työ pääsääntöisesti
henkilökohtaisena avustajana toimista pajoissa.


Sylvia-koulu, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Koulunkäynninohjaaja työskentelee pääsääntöisesti koulussa, iltapäivähoidossa ja loma-ajan toiminnassa
oppilaita avustaen ja tukien. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.


Kaupunkikylä, Kyläkatu 140, 15700 Lahti ja Mäntsäläntie 42, 15610 Lahti


Kaupunkikylä on aktiivinen toimija Lahden alueella, joka pyrkii rakentamaan avoimempaa yhteiskuntaa,
jossa tukea tarvitseva henkilö voi elää ja toimia omien voimavarojensa mukaista turvallista ja rikasta
elämää. Tehostetun palveluasumisen tiimin ohjaajan työ on kehitysvammaisten ja muiden vammaisten
aikuisten ohjaaminen, valmentaminen kotielämässä ryhmäkodissa ja päivätoiminnassa. Työyksiköitä ovat
Renkomäen ja Launeen asuntolat, joissa asuu 17 asukasta. Työ on kolmivuorotyötä.


Rautakannaskodin lastensuojeluyksikkö, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Rautakannaskoti on uusi, syksyllä 2020 toimintansa aloittanut lastensuojeluyksikkö, jossa työskentelee
yhdeksän lastensuojelutyön ammattilaista. Rautakannaskoti on lastensuojelun sijaishuollon ryhmäkoti
erityistä tukea, huolenpitoa ja kuntoutusta tarvitseville kouluikäisille lapsille ja nuorille (kehitysvammaiset /
nepsy-lapset). Työ on kolmivuorotyötä.


Tapolan kyläyhteisö, Raikkolantie 40, 16350 Niinikoski


Tapola on Orimattilassa maaseutumiljöössä sijaitseva kyläyhteisö, joka tarjoaa kodin sekä mielekästä työ- ja
vapaa-ajantoimintaa 48 kehitysvammaiselle aikuiselle. Tapolassa toimii erilaisia työpajoja, kuten yrttipaja,
maatila ja kutomo. Asumispalvelua toteutetaan kuudessa erilaisessa ja erikokoisessa taloyhteisössä, joista
neljässä on tehostettua palveluasumista ja kahdessa palveluasumista. Työ on kolmivuorotyötä tehostetussa
palveluasumisessa ja palveluasumisessa.


Myllylähde, Aholantie 133, 16800 Hollola


Myllylähde on maatilan ympärille perustettu koti ja työpaikka erityisaikuisille. Myllylähteellä asuu tällä
hetkellä 14 erityistä huolenpitoa ja tukea tarvitsevaa aikuista iältään 19 ─ 56 vuotta.
Asumispalvelukäytössä on kolme erikokoista rakennusta, joiden asukasmäärä vaihtelee 3-7 asukkaan välillä.
Myllylähde tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista asumispalvelua sekä ohjattua työtoimintaa. Hoitajan
työ on kolmivuorotyötä.

Sosiaalialan ohjaaja sairaanhoitaja, ohjaaja ja lähihoitaja!

Etsimme teitä uuteen, syksyllä 2020 perustettavaan lastensuojeluyksikkö Rautakannakseen.

Sylvia-koti yhdistys on monipuolinen sosiaalialan palveluntuottaja erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Lastensuojelun sijaishuollon ryhmäkoti on tarkoitettu erityistä tukea, huolenpitoa ja kuntoutusta tarvitseville lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua kotona. Sijaiskoti on erikoistunut työssään kehitysvammaisten ja neuropsykologisia oireita omaavien lasten ja nuorten hoitoon ja tukemiseen.

Lähetä hakemuksesi 13.8.2020 mennessä.

Lataa työpaikkailmoitus tästä (PDF 612 kt)

Tule uuteen, syksyllä 2020 perustettavaan lastensuojeluyksikköön PALVELUESIMIEHEKSI 1.8.2020 alkaen.

Lataa työpaikkailmoitus tästä (PDF 612 kt)

Sylvia-koti yhdistys ry aloittaa lastensuojeluyksikön Lahdessa elokuussa 2020. Seitsemänpaikkaisessa Rautakannas-kodin kiinteistössä on lisäksi kolme paikkaa lastensuojelun jälkihuollolle.

Rautakannas-koti on tarkoitettu lastensuojelun huostaan ottamille erityislapsille ja -nuorille. Erityispiirteenä on osaaminen kehitysvammatyössä ja erityiskoulun läheisyys. Perustettava koti erikoistuu toiminnassaan kehitysvammaisten ja neuropsykiatrisia oireita omaavien lasten ja nuorten elämän tukemiseen.


Rautakannas-kodin työotteena on hoitopedagogiikka ja kiintymyssuhdehäiriöiden hoitoon kehitetty DDP-menetelmä. Koti sijaitsee Sylvia-koti yksikön kupeessa vehreässä maisemassa Patoniityssä, lähellä  hevostalleja. Matkaa Lahden keskustaan on  5 km. Lapsilla on kauniissa kodissa omat tilavat huoneet ja viihtyisät yhteiset tilat.


Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hakeutua Sylvia-koulun oppilaiksi ja saada eheytymisensä tueksi monia eri terapiamuotoja Sylvia-koti yhdistyksen terapeuteilta.
Uuden yksikön alkaessa on mahdollista sijoittaa sisaruksia yhdessä uuteen kotiin.

Tällä hetkellä etsimme yhteistyökumppaneita kuntien ja kuntayhtymien lastensuojelun piiristä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja järjestämme myöhemmin keväällä tutustumiskäyntejä halukkaille.

Ota yhteyttä

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
0447722851
Eveliina Aaltonen toiminnanjohtaja
Sylvia-koti yhdistys ry
www.sylviakotiyhdistys.fi

Lataa Rautakangas-koti esite (PDF 1260kt)

 

Sylvia-koti yhdistyksen vuosikokous

Sylvia-koti yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään
pe 27.3 Sylvia-talolla, Kyläkatu 140, 15700 Lahti
Koronaepidemiasta johtuen osa jäsenistä osallistuu kokoukseen etänä.
Ohjeet osallistumiseen toiminnanjohtajalta: Eveliina Aaltonen, 044-7722848
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


Koronaepidemian vaikutus Sylvia-koti yhdistyksen toimintaan


Hallituksen ohjeiden mukaisesti kunnat ja kaupungit ovat kehottaneet palveluidentuottajia seuraamaan hallituksen ohjeita koskien koronaviruksen epidemian leviämisen ehkäisyä ja riskiryhmässä olevien henkilöiden suojaamista mahdollisilta tartunnoilta. Yhdistyksen toiminnassa tämä tarkoittaa riskiryhmien eli kehitysvammaisten asumispalvelutoiminnan uudelleen järjestämistä ja työtoiminnan osittaista lopettamista ja uudelleen organisoimista.

Sylvia-koti yhdistyksen toimintayksiköissä on toimittu ohjeiden mukaisesti. Toimintayksiköt ovat suojanneet asumisyksiköiden asukkaat valtakunnan ohjeiden mukaan: asukkaat asuvat ryhmäkodeissa, missä vierailut on lopetettu ja henkilökunta on ohjeistettu noudattamaan tehostettuja hygienia määräyksiä sairaanhoitajien toimesta. 

Lahden kaupungissa tapahtuva työtoiminta on lopetettu. Tämä koskee MeaMannan kahviloiden väliaikasta sulkemista Lahden kirjastolla ja Hollolankadulla. Lisäksi Hollolankadun leipomo on väliaikaisesti suljettu.

 

Sylvia-koulun oppilaista on 2/3 jäi pois opetuksen piiristä ja opettajat ovat tehneet uudelleen järjestelyjä ja osalle oppilaista etäopetusta.

Sylvia-koti yhdistyksen asukkaat ja työntekijät toivovat kaikille voimia ja mielenmalttia tähän erikoiseen aikaan, jota käymme läpi.

” Yhdessä olemme enemmän”


Sylvia-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

03 883130

Koulu

Kyläkatu 140
15700
Lahti

03 883130

Myllylähde

Aholantie 133
16800
Hollola

044 7722 841

Tapola

Raikkolantie 40
16350
Orimattila

03 882450

Kaupunkikylä

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 847

 

Hollolankatu 1
15100
Lahti

044 7722 848